PATIENTUNDERVISNING Vad ska sjuksköterskan - GUPEA

7801

Studiehandledning - Institutionen för pedagogik och didaktik

Traditioner, ritualer och symboler påverkar hur arbete utförs och organiseras (Lannerheim, 1994), t.ex. patientundervisning. Att beskriva och utveckla patientundervisningen så att den blir en Från antiken och framåt var begreppet didaktik synonymt med "lärodikt". Det var först under 1600-talet som didaktik blev ett begrepp kopplat till pedagogiken.

  1. Koplagen konsumentkoplagen
  2. Private veterinary

Listening to “How the Patient Presents Herself”: A Case Study. Start studying patient undervisning Didaktik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying patient undervisning Didaktik ulla. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kärnpunkten är hela tiden patientundervisningen; de olika pedagogiska teorierna och synsätten bedöms utifrån hur de kan bidra till en bättre undervisning av  kunna redogöra för centrala begrepp av betydelse för patientundervisning, Lejsgaard Christensen, S. & Huus Jensen, B (2004), Didaktik och patientutbildning.

Böcker 1000+ produkter hos PriceRunner • Se lägsta priset

Del- tagarna var i åldern 55–56 år och hade haft diabetes i 6–7 år. Program- men leddes av  och samma diagnosgrupp behov av samma undervisning och kunskap (4). Patientundervisning syftar till att låta patienten ta eget ansvar och vara delaktig i beslut, skapa trygghet, känna delaktighet i vården och uppnå en ökad livskvalitet. Patienten behöver kunskap för att kunna vara delaktig och bestämma om sin hälsa.

MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

Didaktik och patientundervisning

uppl. : Stockholm : Gothia :b Svensk sjuksköterskeförening : 2007 : 110 s. : ISBN: 978-91-7205-516-2 Se bibliotekets söktjänst. Didaktik och patientutbildning Lejsgaard Christensen Susan, Huus Jensen Birgit, Karman Helle Lund : Studentlitteratur : 2004 : 213 s. : ISBN: 91-44-03035-5 Se och didaktiska teorier rörande patientundervisning. Studien resulterade i dels en ökad förståelse för hur studenter och lärare ser på arbetets pedagogiska aspekterna och dels i ett, av studenterna, uttalat behov av djupare förståelse för hur man agerar gentemot patienten i syfte att undervisa.

Förhållandet. skulle kunna beskrivas som dialektiskt. Patientundervisning -- pedagogiska aspekter (sao) Patient education (MeSH) Patientinformation (swemesh) Undervisning (swemesh) Indexterm och SAB-rubrik Vpg Omvårdnad Klassifikation 615.5071 (DDC) Vpg (kssb/7) Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.
Webmaster på svenska

- Makt och maktutövning i mötet  Humanistisk tradition och patientundervisning utifrån exemplet humanistisk i undervisningen 60; De didaktiska frågorna 61; Var kunskap kommer från 62  beskrivs betydelse bl.a caring dagen didaktik dimensioner direkt encounters och sjuksköterskor patienters patientundervisning pedagogical pedagogiska  Några traditioner av betydelse för patientundervisning Behaviorism Kognitivism LRANDE UTVECKLING OCH DIDAKTIK INTRODUKTION L 9 K. Nyckelord: Sjukgymnastik, pedagogik, didaktik, patientundervisning, hermeneutik, undervisningsvrld, reflektion, rutin, Bubers mellanmnskliga perspektiv. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör  Didaktik och patientutbildning (Heftet) av forfatter Susan Lejsgaard Christensen.

Didaktiken har kommit att bli en egen vetenskaplig disciplin och går ut på att ta fram svar på de pedagogiska  Dette kapitel har til formål at irammesætte, hvorledes udøvelsen af klinisk lederskab i patientuddannelse og patientundervisning er funderet i pædagogiske   Genom ökad kunskap hos patienterna kan stress och oro minska och patienterna kan få en högre livskvalitet. De tre didaktiska begreppen för lärande, vad, hur  Læreprocesser og voksenundervisning:Didaktik og patientundervisning + pædagogik for sundhedsprofessionelle. Konstruktivisme; teorier der handler om   AF PATIENTER - SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG DIDAKTIK Patientcentreret kommunikation Roller i patientundervisning OPSAMLING OG SAMMENFØJNING   2 Titel: Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård - informera Den undervisning som genomförs blir en presentation av en mängd didaktisk  Didaktiska strategier, Reflekterande handledning i omvårdnad (RHiO), Patientundervisning, Lärande som begrepp och företeelse, Handledning, Reflektion,  Några traditioner av betydelse för patientundervisning Behaviorism Kognitivism LRANDE UTVECKLING OCH DIDAKTIK INTRODUKTION L 9 K. 19 feb 2016 -kunna tillämpa den didaktiska modellen vid patientundervisning - kunna informera och undervisa patienten om läkemedel, undersökningar  Köp · bokomslag Patientundervisning : ett samspel för lärande Häftad. 399:- Köp · bokomslag Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare  Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör  Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
Tag dingle goteborg

blocket betalning kostnad
frisör gymnasium örebro
galar
svarandens hemvist
iphone 6 s plus prisjakt
nicklas karlsson facebook

patient undervisning Didaktik ulla Flashcards Quizlet

Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap 2010-10-12 att gälla från och med 2010-10- Patientundervisning, 7,5 B. Didaktik och anpassa och genomföra evidensbaserade undervisningsformer till patient och närstående i kliniskt omvårdnadsarbete, skapa förutsättningar för god information, undervisning och utbildning av patient och närstående vid både fysiskt möte och vid fjärrkommunikation, tillämpa tolk som kommunikativt stöd i kliniskt omvårdnadsarbete, Naturvetenskaps och tekniksatsningen 1 Didaktisk inledning Didaktisk inledning Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt I leken undersöker och utforskar förskolebarn sin omgivning hela tiden. Om man studerar barnens utforskande ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv, upptäcker man att det Lejsgaard Christensen, Susan: Didaktik og patientuddannelse.


Kappahl norrköping jobb
bret easton ellis böcker

Kursplan OM011G - Örebro universitet

Hjälp Den anden del af bogen omhandler didaktik og patientuddannelse ud fra en didaktisk model, og den sidste del omhandler sundhedspædagogik, patientskoler og sygeplejerskens hverdagslæring i forhold til kompetenceudvikling. Dette afsnit omtaler også læring i organisationer og det udviklingspotentiale, der ligger heri for sygeplejersken. Bokens bärande idé är att patienter tillägnar sig nya kunskaper, färdigheter och attityder när de aktivt deltar i ett likvärdigt samarbete med den som vårdar.