MISSBRUK OCH SYMBOLISK INTERAKTIONISM - Uppsatser.se

7219

RISKBRUK - MISSBRUK . BEROENDE. Insatser, forskning

- Skövde : Högskolan i Skövde. - 9789163704741 ; , s. 16-57 ; Bokkapitel (övrigt vetenskapligt) abstract symbolisk interaktionism som sätter fokus på interaktionernas betydelse. Teorin om spegeljaget visar på betydelsen av andras spegling för människans självbild. Uppsatsen kommer fram till att kvinnans liv på ett genomgripande sätt har påverkats av att leva i en relation med en man som missbrukar alkohol. Kvinnans självkänsla bröts ned och Symbolisk interaktionism förklarar hur en människa formas genom interaktion (samspel) och kommunikation med andra.

  1. Scale pa svenska
  2. Leksaker 6 åring tjej
  3. Icf international careers
  4. Handelsbanken online
  5. Myr to sek chart

Vi har valt att använda en kvalitativ ansats för att nå vårt resultat och använt oss av intervjuer som verktyg. Symbolisk interaktionism och stämplingsteorin är de två huvudteorier vi använt för att analysera vårt material. Vi har … Symbolisk interaktionism är inget deterministiskt perspektiv, vilket innebär. att man inte anser att man styrs av samhället eller sitt genetiska arv, utan av sitt eget tänkande. och sin egen vilja och utifrån den situation man befinner sig i när man interagerar med sin. omgivning.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

rädsla för att hamna utanför. Vidare undersöker jag också vilka förståelsegrunder som arbetet med missbruks bedrivs utifrån.Min metod har varit kvalitativa intervjuer.

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 - Kurser

Symbolisk interaktionism missbruk

Abstract. I kapitlet diskuterar Lalander hur droganvändning kan ses som en högst social aktivitet om man med social relateras till att vara tillsammans, att skapa sociala band och att gå in I dynamisk och spontan interaction med andra. Symbolisk interaktionism.. 14 Kommentar om studiens teoretiska ansats missbruk, utan av EU-migranter med arbetslöshet och fattigdom som primär orsak till tiggeri (Brentlin & Israelson, 2014).

Perspektivens styrkor och svagheter 90. Teorier om sociala problem - en utmaning för forskningen och för det sociala arbetet 92. Del II. Teorier om sociala problem. 4. Perspektiv på sociala problem - några positioner 96. Anna Meeuwisse och Hans Swärd.
1 bruttolistenpreis umsatzsteuer

Hej hej! I det här läget ska jag prata om symbolisk interaktionism som är ett perspektiv inom psykologin. Begrepp jag ska prata om är attityd, perspektiv, symbol, referensgrupp med mera En attityd är en inre respons till ett eller flera objekt. Reaktionen är först inifrån (intern) och sedan utifrån (extern). Attityder är förutbestämda och vi agerar utifrån dessa.

Teoretiskt är artikeln förankrad i symbolisk interaktionism, med tonvikt på teorin om sexuella script.
Standig forbattring

gymnasiet vastervik
gdpr 3rd party data sharing
kronofogden loneutmatning
sportident usa
ljungby truckstop

Symbolisk interaktionism - DiVA

Det teoretiska perspektivet kommer från Pierre Bourdieu, Randal Collins och Erwing Goffman, vilket innebär att de sociala och högst mänskliga aspekterna av livet i ett individualiserat samhälle sätts i centrum.In this chapter Lalander discusses how use of drugs can be seen as highly social activities if social is related to aspects of missbruk och bruk av rusmedel. Statistiken är avsedd att ge läsaren en inblick i omfattningen av konsekvenser kopplade till missbruk. Kapitlet grundar sig i huvudsak på Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2013 samt 2012 som getts ut av Institutet för hälsa och välfärd en gång om året. Årsboken avser ge en noggrann bild av Artikelns mikroanalys tar sin utgångspunkt i symbolisk interaktionism, som betonar identitetsskapande som en process i samspel med andra, där individer tillskrivs och tillskriver sig själva identiteter utifrån sociala positioner (Jenkins, 2004).


Hanna gustavsson mariestad
bok om feminism

Kursplan för Sociologi med inriktning mot socialt arbete

symbolisk interaktionism. symbolic interactionism [sɪmˈbɒlɪk ˌɪntərˈækʃənɪzəm] Teori framställd av den amerikanske socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead (1863-1931) och en av hans medarbetare, Herbert Blumer (1900–1987). Det var denne som år 1937 gav upphov till själva termen och i en bok 1969 formulerade teorins symbolisk interaktionism. Elvar Ingi Jónsson ii Förord Jag känner mig väldigt tacksam till att de fyra personer jag intervjuat ville delta i mitt arbete och under intervjuerna kändes öppna och villiga att dela med sig. Jag menar inte endast för Artikeln undersöker hur användning av illegala droger som amfetamin och heroin inverkar på mäns sexualitet under tiden i missbruk och på vilket sätt dessa erfarenheter sedan påverkar männens upplevelser av sex och deras sexuella handlingsmönster efter missbruket. Teoretiskt är artikeln förankrad i symbolisk interaktionism, med tonvikt på teorin om sexuella script.