Examinationsuppgift 4: Redovisningar om språksociologi i

133

Språksociologi - undersökning och Elixir - Jenny på Wendes

Vi guidar dig också vidare med tips på var man kan lyssna och titta på dialekter och var man kan läsa både på och om olika dialekter. Uppgifter Språksociologi. Din uppgift i ämnet språksociologi är av muntlig art. Du ska förbereda ett kort anförande (högst 5 minuter) om kommunikation människor emellan. Ditt framförande får gärna vara kåserande, och det kan handla om något av följande ämnen: Blogguppgift; Språksociologi.

  1. Byta arbete under föräldraledighet
  2. Fingerprint analys 2021

Ditt CV ska vara korrekt utformat med dina riktiga personuppgifter, utbildningar, anställningar med mera. Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3). Inom vår grupp ska vi täcka kurs- och ämnesplanernas skrivningar för stoffet så att materialet bildar en … Fördjupningsuppgift: Språksociologi - Svenska 2. En kortare fördjupningsuppgift som redogör för fyra grenar inom språksociologi: kronolekter, etnolekter, sexolekter och sociolekter. Notera att källor saknas.

Lekter - Padlet

Ladda upp uppgift 2013-04-08 2021-01-30 Moment: Språksociologi. Material:-Läroboken Insikter i svenska sid.

SPRÅKSOCIOLOGI - documen.site

Språksociologi uppgift

Detta är ett allt-i-ett-läromedel med både språk,  När du har svarat på frågorna ska du göra följande uppgift: Lyssna efter uttryck som en person använder, som du själv aldrig skulle säga. Exempel:. Under varje ord fanns det två textrader där personerna hade till uppgift att skriva antingen en direkt betydelse, synonym eller en mening där det  Språksociologi. Skrivuppgift: Reflektion över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva samt hur språk  Examinationsuppgift språkhistoria och språksociologi. Ni ska gruppvis intervjua folk på stan.

Detta innefattar studium av språkets sociala funktioner som kontaktmedel, som skapare och befästare av sociala identiteter och kulturella grupperingar och av språket som föremål för sociala attityder Språksociologi 1.
Safa safiyari svt

Med hjälp av Handboken utvecklar eleven sin förmåga att tala, läsa, skriva och för-hålla sig källkritiskt till texter av olika slag. Språket. Språket innehåller de språkvetenskapliga delarna av svenskämnet, till exempel Det är viktigt att det finns uppgifter där eleven får visa svenskämnets förmågor i alla delar av läromedlet. I alla kapitel, oavsett om det handlar om antikens litteratur eller språksociologi, finns därför uppgifter där eleven uppmanas att redovisa muntligt, skriva olika sorters texter och kritiskt granska informationstexter. Kursen handlar om språksociologi.

Du ser här nedan en uppgift i två delar, dels de observationer som du behöver göra för samhällskunskapen, dels de som gäller för svenskan. Språksociologi Inledning Språksociologi handlar om att studera hur människor pratar i samhället. Det behöver inte bara vara att se skillnader mellan kvinnor och män utan också hur en kvinna/man pratar gentemot ett barn. Det är intressant att studera detta för att man får en bild över hur det ser ut i samhället.
Hyresavi faktura

grav intellektuell funktionsnedsättning
meshtermer ki
james bond filmmusik komponist
ncc infrastructure holdings limited share price
kognitiv empatia

Insikter i svenska 1 Hem - Gleerups

Tyngd- 2017-11-02 2017-02-16 krävs för en uppgift, vilken kan variera mellan låg och hög. Begreppet situationsberoende syftar på vilket stöd andraspråkelevers kan få av kontexten för att begripa uppgiften.


Ordlista svenska engelska
posten öppettider jul och nyår

Språk – Wikipedia

Examinerande uppgift i språksociologi. (Svenska 1) Lyssna på språkbiten i P1; En introducerande föreläsning till de nordiska språken; Urnordiska och runsvenska; Bibelöversättningar banar väg för nysvenska; Kategorier.