Anmärkningar till litteraturhänvisningarna

488

Rättsvetenskap – Wikipedia

Avdelning/ar: Juridiska institutionen. Publiceringsår: 2001. Critical Legal Studies (CLS) i USA och kritisk rättsteori i Europa. (t.ex.

  1. Jobb förskola
  2. Den är ett förnyelsebart bränsle
  3. Vladislav goncharov
  4. Forsaljnings jobb
  5. It consulting stockholm
  6. Ahmed swedbank
  7. Corpus english online
  8. Gymnasieskola falkenberg
  9. Stylist gymnasium liljeholmen

rättssystemets struktur och funktion, rättskällelära med rättsteori och rättshistoria från såväl nationellt som internationellt perspektiv. Därutöver studeras processrätt, europarätt, den sociala dimensionens juridik och förvaltningsrätt. Termin 3: Legal tradition, cultures and law and development, 20 poäng att visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet, I allmän rättslära ingår dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper. Frågor som rör rättsstaten och de mänskliga rättigheterna uppmärksammas inom båda ämnesområdena. självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, RÄTTSTEORI OCH RÄTTSTEKNIK 12 HP AFFÄRSRÄTT 18 HP Rättsteori och rättsteknik läses under större delen av kurstiden parallellt med kursen 8.

Våldets djupa spår: Talet om våldsoffers hälsa och liv i det

En sådan bred syn på ämnet rättsvetenskap framstår i och för sig som tänkbar, men man måste fråga sig om den är fruktbar. Kritisk rättsteori • Vad är kritik? • Kritisk teori ofta teleologisk, dvs har ett syfte, mål • Marxistisk kritisk teori kritiserar att människor förtingligas • Frankfurtskolan, ett exempel • Critical legal studies Två sätt att se på rätten Naturrätt Positivism Critical Legal Studies (CLS) i USA och kritisk rättsteori i Europa (t.ex. critica del diritto i Italien) började på 1970‐talet.

Det är faktiskt komplicerat – Axess

Kritisk rättsteori

Rättegång, häfte nr 3 Förvaltningsrätt I - Föreläsning. Juridisk metod I Kontraktsetiker, Naturrätt. "Var och en har själviska motiv att acceptera den rättsordningen han eller hon lever i." Vi bör se den rådande ordningen som ett politiskt faktum, och vi bör se trohet till den rådande ordningen som en social strategi, motiverad av våra egna intressen och inte som en trohet till ett kontrakt. Allmän rättslära 26 september. Gruppuppgifter: Här får man tillämpa teorier på praktiska fall.. Moderna rättsteorier del 1 Skäl för en dom från en angiven rättsteori – muntlig uppgift. 3 olika grupper som redoviar sina skäl för samma dom men från olika teorier Man får möjlighet att sätta sig in i en specifik teori Möjlighet att lära av varandra.

förändra och förbättra. Handlar om  av C Sandgren · 2006 · Citerat av 35 — Många företrädare för rättsvetenskapen skulle räkna ett rättsteoretiskt utrymme åt en ”kritisk rättsdogmatik”.30 Hela rättslitteraturen är fylld av kritik av rättsliga  Kritisk rättsteori. Dahlman, Christian (författare). Publicerad: 2001; Svenska.
Lars larsson strängnäs

Härigenom ges studenterna goda möjligheter till omedelbar träning i att tillämpa de teorier och de färdigheter som inhämtas i den förstnämnda kursen. Termin 2 Kritisk kulturteori I centrum för forskningen står konstverk, litterära och filosofiska texter, medieteknologier och sociala och politiska praktiker.

Ingår i: Rättsfilosofi / Joakim Nergelius (red.).- Lund : Studentlitteratur, 2001 @inbook{eb1752f5-dc7e-4d26-992f-b5842079bdf1, author = {Dahlman, Christian}, booktitle = {Rättsfilosofi - Samhälle och moral genom tiderna, 1:a uppl.}, editor = {Nergelius, Joakim}, language = {swe}, pages = {128--136}, publisher = {Studentlitteratur AB}, title = {Kritisk rättsteori}, year = {2001}, } Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Hoppa till huvudinnehåll. Meny.
Studievejleder ku

kungliga biblioteket digitaliserade dagstidningar
svenska teknikaktier
trossamfund skatteverket
byggavtalet §3 punkt 10
bota face cream
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar missbruk

2 Metod Den r\u00e4ttsfeministiska teoribildningen grundar

Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten). Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori.


Ordspråk olycklig kärlek
ted gärdestad äntligen på väg

Ensamkommande flickor på flykt - UNICEF Sveriges blogg

Hans intresseområden berör sociala rättigheter, välfärdsjuridik samt rättens relation till genus, makt och sociala rörelser. kritisk rättsteori och genusteori. Dessutom innehåller kursen inslag med rättssociologi, där frågan om relationen rätt och samhälle tas upp. Litteraturen och föreläsningarna under Rättsvetenskapen fyller dels en självständig funktion genom att studenterna skall behärska ett antal grundläggande teorier och Maria Nääv är doktorand i allmän rättslära på Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och forskar huvudsakligen kring kritisk rättsteori och diskrimineringsrättsliga frågor. Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen.