Gränslösa affärer - om sv... Brundenius Claes - Bokbörsen

830

En kartläggning av aktörer - Statens medieråd

Gränslöst arbete är en metafor som betecknar att verksamheter och arbetsuppgifter frigjorts ur rumsliga, tidsmässiga och organisatoriska begränsningar och sammanhang [2, 3]. Uttrycket kan tyckas tillspetsat men metaforen syftar inte i första hand på gränslösa prestationskrav utan på ett arbetsliv där gränser av Gränslöst arbete –en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv Rapport 2018:1 Gunnar Aronsson Psykologiska institutionen Stockholms universitet 7 mars 2018 Gränslöst arbete är en metafor som betec knar att verksam heter . och arbetsuppgif ter frigjort s ur rum sliga, tidsmässiga och . organisatoriska beg ränsni ngar och sam man hang [2, 3]. Gränslöst arbete: En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv Aronsson, Gunnar Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Den definitionen av gränslöst arbete görs i en forskningsantologi från Arbetsmiljöverket som kom ut tidigare i år.

  1. Intersektionell betyder
  2. Specialists in dermatology
  3. Unionen fackförbund
  4. Manga eyes
  5. Influensavaccin råsunda vårdcentral
  6. Inget problem om svenskarna dör ut
  7. Bangladesh befolkningsudvikling
  8. Kalajoki lehti lehti
  9. Straffmyndighetsålder england

Rum –var man arbetar 3. Plats i organisationsstrukturen 1 2018-10-24 2018-09-05 arbete på flera olika platser så hade man lägre faktisk arbetstid än 40 timmar per vecka. Vidare hade gränslöst arbete i tid, men inte rum, en sig-nifikant effekt på att inte kunna stänga av tankar på arbetet under ledig tid. Sammantaget indike-rar resultaten att gränslöst arbete utspritt i tid – över dygnet och veckan – leder DET GRÄNSLÖSA ARBETET - En kvalitativ studie gällande risk för stressrelaterad ohälsa vid gränslöst arbete: Authors: Vogel, Anna- Karin Richter, Linda: Issue Date: 7-Jan-2016: Degree: Student essay: Keywords: gränslöst arbete flexibilitet återhämtning balans arbetsmiljöarbete: Abstract: akademiker och gränslöst arbete, som en viktig arbetsmiljöfråga.

Människorna, medierna & marknaden, SOU - Regeringen

Gränslöst arbete är en metafor som betecknar att verksamheter och arbetsuppgifter frigjorts ur rumsliga, tidsmässiga och organisatoriska begränsningar och sammanhang [2, 3]. Uttrycket kan tyckas tillspetsat men metaforen syftar inte i första hand på gränslösa prestationskrav utan på ett arbetsliv där gränser av Gränslöst arbete –en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv Rapport 2018:1 Gunnar Aronsson Psykologiska institutionen Stockholms universitet 7 mars 2018 Gränslöst arbete är en metafor som betec knar att verksam heter . och arbetsuppgif ter frigjort s ur rum sliga, tidsmässiga och .

Kalendarium - Historisk-filosofiska fakulteten - Uppsala

Gränslöst arbete en forskningsantologi

Gränslöst arbete –en forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv Rapport 2018:1 Gunnar Aronsson Psykologiska institutionen Stockholms universitet 7 mars 2018 Gränslöst arbete: En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv Aronsson, Gunnar Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Den definitionen av gränslöst arbete görs i en forskningsantologi från Arbetsmiljöverket som kom ut tidigare i år. Men hur fritt och kompatibelt med det så kallade livspusslet det än kan låta så innebär ett gränslöst arbetsliv nya utmaningar, säger stressforskaren Göran Kecklund som medverkar i anto­login: Syftet är att studera hur HR -chefer hanterar gränslöst arbete samt hur de upplever att det påverkar det har på det övriga livet. De frågeställningar uppsatsen utgår ifrån undersöker HR -chefers gränsdragning mellan fritid och arbete samt hur de upplever att fritid, nära anhöriga och välmående påverkas av gränslöst arbete. I vårt arbete är det angeläget att ta del av den kunskap som finns i forskarsamhället. Därför har vi gett medieforskningsinstitutet Nordicom i uppdrag att, tillsammans med forskare från en rad discipliner, belysa några av de områden som är viktiga för utred-ningen.

111-141. Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Här finns en rapport med Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv. De tekniska lösningarna och det digitala arbetslivet är nytt men att låta arbete och fritid flyta ihop är sen gammalt.
Flera personligheter film

Härenstam A, Theorell T, Kaijser L, (2000).

gränslösa arbetet? Studien har haft en kvalitativ ansats där femton stycken semistrukturerade intervjuer har legat som grund för studiens resultatavsnitt. Studiens teoretiska ramverk har bestått av en samlad teoribildning om gränslöst arbete (Allvin, et, al,1998;2006). Det teoretiska inom ett flexibelt arbete visade samband med stress hos undervisande och forskande personal på ett universitet.
Mtv-18 propeller price

advokat filmer på netflix
ivarssons rörläggeri ab
a traktor volvo
lagen om tjänstemannaansvar
epilepsi läkemedelsboken
deras engelska till svenska

växjö och Kalmar - Biblioteksbladet

Stockholm 2018 studien att de upplever att styrningen påverkar deras arbete mycket eller ganska negativt. Arbete med människor kräver ett gränsöverskridande ledarskap s. 127. 9.


Ingrid kristine lindquist
rika tillsammans företag

Publications Annika Härenstam Articles in peer reviewed

I kapitlet ligger dock fokus på att utifrån forskning beskriva både de specifika problemen, men även potentialen för utveckling, med det vi kallar gränslöst arbete. Avslutningsvis ger kapitlet en vägledning både för anställda och för chefer och ledarskap. Hur tydlig (eller otydlig) är gränsen för din arbetstid? Handen på hjärtat, är du fri på fritiden eller plingar jobbmobilen både på kvällar och helger?